איכות מים

טופס פניות הציבור
נתונים בטבלה - ממוצע גיאומטרי לדגימות חיידקי קולי צואתי בקטע המלוח, מספר חיידקים ל-100 מ"ל.
הצג תוצאות מ- עד
סוג תצוגה