עקרונות תכנון

טופס פניות הציבור

אורך רוח
תהליך תכנון אסטרטגי הנו מורכב וממושך – שכן מתייחס ולוקח בחשבון מקסימום היבטים ואינטרסים. בהתאם, על שותפי הפרויקט לגלות אורך רוח ולהכיר בעובדה שאין קיצורי דרך ("מה שזול יקר")

 

תועלת מקסימלית לכל השותפים
כל שותפי הפרויקט חייבים להרוויח באופן מקסימלי מהשותפות – ככל שהשותפים ירוויחו יותר, כך יהיה להם תמריץ גדול יותר להיות מעורבים ולתרום להצלחת הפרויקט

 

תחושות תכליתיות/מטרה ובעלות על הפרויקט
לשותפי הפרויקט צריכה להיות תחושה של תכליתיות במטרות ויעדים ותחושה של בעלות בתוכניות וניירות עמדה (מדיניות), מאחר ותחושות אלו עשויות להגביר את המורל ולשפר ביצועים

 

שוויוניות ומוסריות
לכל השותפים צריכה להיות הזדמנות שווה להשתתף, כמו גם קול וזכויות שוות על מנת לאזן את יחסי הכוחות בין השותפים ולהבטיח עבודת צוות פורה ויעילה. יחד עם זאת, לא בכל המקרים הקולות צריכים להישקל באופן שווה. לדוגמא, במקרים הנוגעים למיעוטים, עדיפות צריכה להינתן למיעוטים

 

לגיטימיות / בסיס חוקי לשותפות
שותפות צריכה להיות לגיטימית בכדי לקבל הסכמה רחבה ולהיות יעילה. כלומר, היא חייבת להתבסס על חוקים מקומיים, אזוריים, ארציים ובין-לאומיים בכל שלבי התכנון, פיתוח וניהול

 

נציגים בעלי ייפוי כוח וסמכות
נציגי שותפים צריכים להיות בעלי כוח וסמכות מטעם הארגון אותו מייצגים, בכדי לקבל החלטות קבילות עבור אותם ארגונים

 

שקיפות
שותפות צריכה להיות שקופה. שותפים צריכים לדעת מקסימום אודות שותפיהם, בנוגע לתפיסות עולם, מדיניות, פעילויות, תוכניות לעתיד, וכו'. ככל שהשותפות תהיה שקופה יותר, כך התקשורת, שיתוף הפעולה והתיאום בין השותפים יגדלו ובהתאם יעילות השותפות

 

מחויבות, לקיחה/נשיאה באחריות
כל שותף צריך להיות מחויב ואחראי במידה שווה להחלטות שהתקבלו ולפעולות המבוצעות ע"י השותפות. בנוסף, כל שותף צריך לנשוא באחריות עבור החלטותיו ופעולותיו, בעיקר אם הם משפיעות על השותפות

 

הבנה וכבוד בין שותפים
שותפים צריכים לכבד דעות, השקפות, אמונות, ערכים ונורמות של שותפיהם. בנוסף, הם צריכים להכיר שקיימות סיבות שונות להצטרפות שותפים לשותפות. על בסיס הכרה זו, כל שותף הנו אוטונומי, עצמאי וחופשי לפעול ולשתף פעולה בתוך ומחוץ למסגרת השותפות

 

נאמנות לשותפות וכנות בין שותפים
שותפים צריכים לסמוך אחד על השני ולהיות כנים לגבי שאיפותיהם וכוונותיהם מאחר ושותפויות עובדות בצורה הטובה ביותר כאשר קיימת אווירה של "קלפים על השולחן"

 

תמיכה והפריה הדדית
שותפים צריכים לסייע ולהפרות אחד את השני באמצעות חילופי מידע, הקניית כישורים, ועוד, בכדי לחזק את השותפות

 

פתיחות וגמישות
שותפים צריכים להיות פתוחים לסוגים שונים וחדשים של תפיסות, השקפות, רעיונות, שכן כך יכולים לשפר את ביצועיהם

 

השתתפות ומעורבות
שותפות דורשת סימטריית כוונות – כל שותף צריך להיות בעל נכונות לקחת חלק פעיל ולהועיל לשותפות. כלומר, כל שותף צריך לרצות להשקיע זמן ומאמץ ביצירה ותפעול השותפות

 

תקשורת וחילופי מידע
שותפים צריכים לתקשר ולהחליף מידע באופן קבוע ותכוף, בכדי לגשר בין פערים, ליצור שפה משותפת, להעשיר את הידע הכללי, לשפר הישגים ולצמצם או למנוע סכסוכים (קונפליקטים)

 

שיתוף פעולה ותיאום
שותפים צריכים להכיר בעובדה שהצלחת השותפות והצלחתם האישית, הנם תלויות במידה רבה על שיתוף הפעולה והתיאום ביניהם.

 

מנהיגות חזקה
לשותפות חייבת להיות מנהיגות חזקה אשר תוודא יישום מדיניות ותוכניות, תעודד שותפים להיות מעורבים, לשתף פעולה, לתאם, לקחת אחריות, ליזום רעיונות ופעולה, וכו'

 

מיכל וימר–לוריא – יועצת לתכנון תיירות אקולוגית ©