קישורים לאתרים בנושא

טופס פניות הציבור

אתרים בין-לאומיים ארגונים בין-לאומיים:

www.ecotourism.org
www.ecotourism2002.org www.world-tourism.org/frameset/frame_sustainable.html
www.uneptie.org/pc/tourism/ecotourism
www.unesco.org/whc
www.world-tourism.org/sustainable/2002ecotourism/eng.htm
www.world-tourism.org/sustainable/2002ecotourism/eng.htm
www.ecoclub.com

 

גופים ממשלתיים העוסקים בתיירות אקולוגית:

ארה"ב: www.nps.gov
ניו-זילנד: www.doc.govt.nz www.otsp.govt.nz
אוסטרליה: www.ecotourism-australia.info
www.ecotourism.org.au

 

דוגמאות לתיירות אקולוגית:
www.edenproject.com
www.adoptabeach.org.uk/project.htm
www.blueflag.org
www.learnz.org.nz

 

אתרים ישראלים:  

http://walla.co.il http://ynet.co.il http://130.94.155.6/hebrew5.html

 

מיכל וימר–לוריא – יועצת לתכנון תיירות אקולוגית ©