חדשות

טופס פניות הציבור
24 אפריל 2018 24 אפריל 2018

מכרז 1/2018 עבודות כיסוח

רשות נחל הירקון  מזמינה הצעות מקבלנים בעלי ניסיון מוכח בעבודות בנחלים לביצוע  עבודות כיסוח באיזור נחל ירקון.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז בסך 1,000 ₪ במשרדי הרשות ברח' אוסישקין 9 תל-אביב,  טל:   03-5460233 בתיאום מראש.

המשתתפים מתבקשים להשתתף בסיור קבלנים שיתקיים ביום  שלישי, 1במאי 2018, בשעה 9:00 בבוקר, נפגשים במגרש החניה של בית עלמין רמת השרון שנמצא בצמוד למחלף מורשה.

לא בית עלמין ירקונים!

 

את ההצעות יש להגיש במשרדי הרשות, בתיאום מראש,  עד ליום 23 במאי 2018 בשעה 09:00, בצירוף המלצות ומסמכים המוכיחים כי המציע, או המבצע מטעמו, בעל כל הרישיונות והאישורים הנדרשים לביצוע העבודות נשוא המכרז.

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית בסך 10,000 ₪ בתוקף עד ליום 23 באוגוסט 2018.

העבודות הן מזדמנות על פי צורכי הרשות במהלך תקופת ההסכם.

אין הרשות מחוייבת להזמין עבודות כל שהן.

הרשות רשאית לחלק את העבודה בין מספר קבלנים, ואינה מתחייבת  לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה. הצעות העומדות בדרישות יצורפו למאגר הרשות לעבודות עתידיות.

לרשות אופציה לנהל משא ומתן עם כל קבלן שייבחר להצטרף למאגר.

ההצעות תפתחנה ביום 23 במאי 2018 בשעה 09:05  המשתתפים מוזמנים.
20 נובמבר 2016 20 נובמבר 2016

הירקון על גלגלים

רק תביאו אופניים, כל השאר כבר נמצא.


לא תמיד חייבים להצפין או להדרים ולהתכונן יומיים לטיול משפחתי מהנה. קבלו את נחל הירקון המפתיע, שמרוצף בפנינים היסטוריות, נקודות צל שמלוות בירוק של דשא וכחול של ים. כל מה שצריך זה רק זוג גלגלים.


תמונה: 2 גדות לירקון, זו שלנו זו גם כן. הנחל בקרבת גשר נמיר והספורטק (צילום: יעקב שקולניק)
15 אוקטובר 2016 15 אוקטובר 2016

חוזרים הביתה - ידיעות אחרונות

מאז שנות ה 90 נעלמו דגי הנאווית הכחולה מנחל הירקון, מקום מושבם העיקרי.

כעת החלו ברשות הטבע והגנים להשיב את הדגים הצבעוניים אל הנחל המשתקם.
05 אוקטובר 2016 05 אוקטובר 2016

לבנון הירקון חזר לנחל


עמיר בן דוד עם בשורות משמחות!

דגי לבנון הירקון, הייחודיים לישראל, נצפו אחרי עשרות שנים, באזור פארק גני יהושע! כנסו! צילום: רשות נחל הירקון.
12 ספטמבר 2016 12 ספטמבר 2016

מכרז מס' 2/2016 - עדכון

מועד הגשת המכרז נדחה ביום אחד.

ביתר המועדים המופיעים במסמכי המכרז - אין כל שינוי.

את ההצעה, יש להביא אישית למשרדי רשות נחל הירקון ולשלשל את המעטפה לתוך תיבת המכרזים בין השעות 9:00 – 15:00, לא יאוחר מיום 29/09/2016 בשעה 15:15. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית בסכום של 50,000 ₪ בתוקף עד ליום 27/12/2016.
29 אוגוסט 2016 29 אוגוסט 2016

מכרז מס' 2/2016

לביצוע שידרוג תחנה לשאיבת קולחים לאגן ירוק בשטח מט"ש כ"ס - הוד השרון


רשות נחל הירקון מזמינה אותך בזאת להגיש הצעה לביצוע שידרוג תחנה לשאיבת קולחים לאגן ירוק בשטח מט"ש כ"ס-הוד השרון. העתק למסמכי ההזמנה  ופרטים נוספים אפשר לקבל במשרדי הרשות ברח' אוסישקין 9, תל אביב, טל 03-5460233, תמורת סך 1,000 ₪.

 

את ההצעה, יש להביא אישית למשרדי רשות נחל הירקון ולשלשל את המעטפה לתוך תיבת המכרזים בין השעות 9:00-15:00, לא יאוחר מיום 28/09/2016 בשעה 14:00. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית בסכום של 50,000 ₪ בתוקף עד ליום 27/12/2016.

 

את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז וכל שינוי בהם עלול לגרום לפסילתה.

המשתתפים במכרז מוזמנים למפגש קבלנים שיתקיים ביום 06/09/2016  בשעה 11:00 בבוקר. נפגשים בכניסה למתקן טיהור שפכים כפר סבא - הוד השרון, הוד השרון (הכניסה למתקן היא מרח' מבוא קדם, הוד השרון).

הרשות רשאית לחלק את העבודה בין מספר קבלנים, ואין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. הרשות רשאית לנהל מו"מ.

 

ההצעות תפתחנה ביום 28/09/2016 במשרד רשות נחל הירקון, בשעה 14:00. המשתתפים מוזמנים