לא הכל עכור פה

טופס פניות הציבור

מזה כמה שנים כבר לא  מוזרמים לנחל הירקון קולחים (מי שפכים שעברו טיהור) עכורים ובעלי ריח צחנה. כל מי הקולחים של הערים כפר סבא והוד השרון עוברים "טיהור" במתקן מתקדם שהופך את השפכים לקולחים באיכות גבוהה ומתאימה להזרמה לנחל.

 

אמנונים בירקון

 

לפני הגיעם לירקון הקולחים מוזרמים דרך מערכת "אגנים ירוקים" שנבנתה על ידי רשות נחל הירקון. המים מגיעים לירקון צלולים ובאיכות גבוהה ונראה שגם דגי הירקון חשים כי המים טובים.

 

אמנונים בירקון2

 

לאחרונה עלו דגים מנחל הירקון במעלה הזרם אל תוך אפיק נחל קנה, שהוא יובל של הירקון, והחלו להתרבות במי הקולחים הצלולים.

 

אמנונים בירקון3

 

התמונה עם הקצף (אירוע סנו) היא בדיוק באותו מקום בו היום המים צלולים והדגים נמצאים.

 

דטרגנטים