טופס פניות הציבור
19 אפריל 2015 19 אפריל 2015

סקר בוטאני בירקון 2015

סקר בוטני בירקון שהכין אורי מורן עבור רשות הטבע והגנים
15 נובמבר 2014 15 נובמבר 2014

סקר מידע, הערכת מצב והמלצות לשיקום הנחל

אבי אוזן, ירון הרשקוביץ',  אביטל גזית מקורות - חברת המים הלאומית המכון לחקר שמירת הטבע,  הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב.