איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

צילום: רשות נחל הירקון

צלם: ארז לוטן

צלם: ארז לוטן

צילום: צחי גפנוביץ