איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

צלם: צחי גפנוביץ

צלם: ארז לוטן

צלם: צחי גפנוביץ

צלם: ארז לוטן

צלם: צחי גפנוביץ