איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

תוצאות וממוצע גיאומטרי לדיגום אחרון