איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

המרכז לאקולוגיה אקווטית (ירון הרשקוביץ)

בקרוב…