איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

חינוך והסברה

נחל הירקון משמש כמוקד התעניינות תקשורתית וציבורית רבה, והקשר עם תושבי גוש דן ואזור השרון, כמו גם עם יתר תושבי ישראל, חשוב לנו ביותר.
תפקיד ההסברה הוא לתת מענה לשאלות הציבור והתקשורת ולפרסם מידע לציבור באשר למתרחש בנחל.

באמצעות התקשורת מעבירה רשות נחל הירקון מידע לציבור אודות הפעילות בתחומי הניקוז הפיתוח ותהליך שיקום הנחל ופעילויות הקיט והנופש לכל אורך הירקון. ההסברה באמצעי התקשורת כוללת מענה לשאלות עיתונאים והפצה יזומה של ידיעות חדשותיות, אותן ניתן לקרוא באתר זה ובאמצעי התקשורת הנוספים. מטרת ההודעות לתקשורת הינה לחשוף בפני הציבור את הפעולות שנעשות בנחל הירקון ולידע על אירועים מיוחדים.

אנו שומרים על קשר שוטף עם כתבי איכות הסביבה ועם הכתבים המסקרים את אזור הנחל באופן קבוע. תהליך ההסברה יוצר חשיפה חיובית של נחל הירקון וזוכה להיכנס לסדר היום הציבורי.

נחל הירקון – מאין ולאן? תכנית חינוכית בשיתוף מט"ח : www.yarqon.cet.ac.il