איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

מי עוד פועל בתחום ובאילו נושאים?

אפיק הירקון עובר בתחום 7 רשויות מקומיות, שתי ועדות תכנון מחוזיות, גן לאומי ובעלי עניין מרכזיים נוספים. לכל השפעה על הנעשה בנחל ומתאימים את הפעילות לצורכי הירקון.

 

להלן רשימה של הגופים הפועלים בתחום נחל הירקון:

רשות נחל הירקון: עוסקת בכל הנושאים הנוגעים לירקון.
הרשויות מקומיות: פתח-תקווה, הוד-השרון, רמת-השרון, בני-ברק, רמת-גן, תל אביב-יפו ומועצה מקומית דרום השרון.
משרדי ממשלה: איכות הסביבה, חקלאות, תשתיות, בריאות, פנים, תחבורה.

ועדות תכנון מחוזיות: תל אביב, מרכז.

רשות הטבע והגנים: גן לאומי ירקון משתרע ברצף ממבצר אנטיפטריס ועד לכביש גהה, הגבול המערבי של מחוז מרכז.

רשות ניקוז ירקון: עוסקת בנושא ניקוז באגן ההיקוות בתחום הקו הירוק.

מ.ע.צ., רכבת ישראל, חברת נתיבי איילון וחברת כביש חוצה ישראל: סלילת כבישים והקמת גשרים, התכנון והביצוע, מחויבים התיאום בגלל ההשלכות ההדדיות.

קצא"א- קו צינור אילת אשקלון: קווי דלק שונים עוברים לאורך הירקון ומצד אחד לשני. התיאום מחייב את שני הצדדים.

איגוד ערים דן (ביוב): השפד"ן – קווי הביוב עוברים לאורך הירקון ואף חוצים אותו במתקני סיפון.

חברת החשמל לישראל: תשתיות חשמל רבות עוברות לאורך הנחל וצמוד אליו, דבר הפוגע באיכויות של השטח הפתוח.

חברת מקורות: שולטת על מקורות המים השפירים, על פי הנחיות נציב המים.