איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

מעורבות הציבור

בטו' בשבט ביצענו נטיעות של כ – 200 שתילים בגדות נחל הירקון.
בנטיעות השתתפו בין היתר תלמידים מבית הספר נעמי שמר מפתח תקווה.

אחת התלמידות שלחה מכתב בעקבות יום הנטיעות.
המכתב מצורף.

קבצים