איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

מחקרים

ניטור אקוטוקסיקולוגי של נהר הירקון וקרקעיתו:

התאמת מבחני רעילות מהירים ואיתור מקורות זיהום
פרופ' שמשון בלקין, ביה"ס למדע יישומי באוניברסיטה העברית.

השפעת חומר אורגני מסיס ומרחף על ריכוז מיקרו מזהמים במי הירקון ועל השתנותם עם הזמן והמרחב
ד"ר מנחם בן חור, המכון למדעי הקרקע, המים ואיכות הסביבה במכון וולקני.

לבנון הירקון (Acanthobrama telavivensis) כאינדיקטור לתנאים הסביבתיים הנדרשים לשיקום הירקון
ד"ר מנחם גורן, המחלקה לזאולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.

איפיון ומיפוי בוצה בקרקעית נחל הירקון אמצעי לבקרת תהליכים בנחל
פרופ' יורם אבנימלך, הפקולטה להנדסה חקלאית ממשק מערכות סביבה בטכניון.

אצות וחלקיקים מרחפים במי הירקון
פרופ' אבנר עדין וגב' לובה רובינשטיין, ביה"ס למדע יישומי באוניברסיטה העברית.

תפוצות מזהמים אורגניים רעילים ומתכות כבודות במי הירקון:

זיהוי, מוצא וגורל
ד"ר חיים רבאחא, המעבדה לחקר איכות המים, המעבדה לבריאות אבו-כביר, תל-אביב.

חברת חסרי חוליות כאמצעי לאבחון בריאות נחלים:

נחל הירקון כקנה מידה לנחלי החוף
פרופ' אביטל גזית, המכון לחקר שמירת הטבע באוניברסיטת תל-אביב.

ניטור זיהום מי הירקון בשאריות קוטלי חרקים זרחנאורגניים, קרבמטים ופסולת תעשיה רעילה בעזרת הביומרקרים:

פרופיל אצטילכולינאסטרז וציטוכרום P450 בדגי גרם
ד"ר עמינדב יעבץ, המכון לחקר שמירת הטבע באוניברסיטת תל-אביב.

משטר הידרוגרפי, משטר זרימה ואיכות מי נחל הירקון המלוח
ד"ר נורית קרס, ד"ר ברק חרות וד"ר סטיב ברנר, במכון לחקר ימים ואגמים.

סקר אוכלוסיית חיידקים בירקון המלוח
ד"ר טוני מייסון, מיג"ל מרכז ידע גליל עליון.

אצות מיקרוסקופיות בירקון
ד"ר אסף סוקניק, ד"ר יוסף יעקבי, ד"ר תמר זהרי, ד"ר דייב המברייט, במעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל.

שימוש בשחריר הנחלים לקביעת איכות מים ושלמות ביולוגית
דנה מילשטיין, פרופ' אביטל גזית, המכון לחקר שמירת טבע באוניברסיטת תל-אביב

חברת חסרי החוליות הגדולים כאמצעי לניטור נחלים בישראל

נחל הירקון כמודל לנחלי החוף
ירון הרשקוביץ, פרופ' אביטל גזית, המכון לחקר שמירת טבע באוניברסיטת תל-אביב