איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

כלים לתכנון, פיתוח וניהול פרוייקטים

תוכנית אסטרטגית
לכל שותפות חייבת להיות תוכנית אסטרטגית, המשמשת ככלי מדריך ומכוון להשגת התוצאות המיוחלות. מרכיביה ההכרחיים הנם משימה, יעדים ומטרות הנובעים אחד מהשני. משימה מתארת את מה שהשותפות מנסה להשיג, קרי החזון. היא צריכה להיות מציאותית, מחדירה מוטיבציה ומיוחדת. עליה לכלול את הפילוסופיה (ערכים ואמונות) והכוונות (פעילויות נחוצות) של השותפות. יעדים מדגישים את המטרות לטווח רחוק של השותפות ואילו המטרות לטווח קצר, בינוני וארוך הנן יעדים מדידים ברי השגה, הניתנים להערכה, בעלי היקפי עבודה וזמן מוגבלים, מובנים בבהירות ומפיקים תוצאות הניתנות להעברה (לתיקשור) באופן ברור ותמציתי.

תוכנית פעולה
בכדי ליישם את התוכנית האסטרטגית, נדרשת תוכנית פעולה. תוכנית זו מדגישה מה נדרש ליום יום ובייחוד כיצד השותפות תשיג את מטרותיה לטווח רחוק. בהתאם, תוכנית זו מגדירה את המטרות לטווח בינוני של השותפות

החלטות יום יומיות
בשגרה היומיומית, שותפים צריכים להחליט על נושאים רבים. בכדי לקבל החלטות התואמות את התוכנית האסטרטגית, נקבעות מטרות לטווח קצר

הסכמים הדדים
שותפים צריכים להסכים מוקדם ככל האפשר לגבי תחומים 'רגישים' = שלגביהם עלול לפרוץ סכסוך או עימות (לדוגמא: קרדיט על הצלחה או כישלון)

יכולות תכנון, פיתוח וניהול
לכל השותפים צריכות להיות יכולות טובות בתכנון, פיתוח וניהול או שהשותפות צריכה לדאוג ליצירתם

משובי ניטור והערכה
משובים לתהליכי תכנון, פיתוח וניהול השותפות הנם חשובים ביותר על מנת להבטיח כי השותפות צועדת בכיוונים הנכונים = בדרך להשגת מטרותיה

תמיכה ביתית ובין-לאומית
בניית תמיכה פנימית וחיצונית לשותפות, הנה הכרחית בכדי להבטיח יישום מהיר וקל יותר של תוכניות ומדיניות.

מיכל וימר–לוריא – יועצת לתכנון תיירות אקולוגית ©