איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

עקרונות תכנון

אורך רוח
תהליך תכנון אסטרטגי הנו מורכב וממושך – שכן מתייחס ולוקח בחשבון מקסימום היבטים ואינטרסים. בהתאם, על שותפי הפרויקט לגלות אורך רוח ולהכיר בעובדה שאין קיצורי דרך ("מה שזול יקר")