איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

קשיים בפיתוח

מאמצים לקדם תיירות אקולוגית נכשלים במקרים רבים מסיבות שונות:

  • התמקדות בפיתוח תשתיות על חשבון יצירת הזדמנויות עסקיות עבור תושבים.
  • סיוע טכני בינל"א ותמיכה מוסדית במקום טיפוח יכולת מקומית לפתח מיזמי תיירות.
  • העדר שיתוף אוכלוסיות מקומיות בתכנון וניהול תיירות אקולוגית.
  • העדר גישה של מנהלי אזורים טבעיים, גופים לא ממשלתיים ותושבים מקומיים לאינפורמציה, כלים וכישורים טכניים הנדרשים להערכה, תכנון ויישום מיזמי תיירות אקולוגית וצמצום השפעות שליליות פוטנציאליות של פיתוח תיירות אקולוגית.
  • העדר מקורות מימון ויכולת פיננסית של משקי בית, קהילות ויזמים מקומיים לפתח מיזמי תיירות זעירים.
  • העדר תיעוד ניסיון מקומי והטמעת לקחים, מסקנות והמלצות.

על מנת לממש את הפוטנציאל של תיירות אקולוגית כמכשיר לשימור ופיתוח כלכלי, נדרשות גישות חדשות ואינטגרטיביות יותר שנותנות דגש על בניית יכולת מקומית ומגבירות תועלות מקומיות.

מיכל וימר–לוריא – יועצת לתכנון תיירות אקולוגית ©