איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

שלבי תהליך התכנון

שלב א

איתור בעלי עניין רשמיים
לצורך כתיבת תוכניות האסטרטגיה והפעולה, נרקם כיום שיתוף פעולה נרחב בין הגופים היוזמים – רשות נחל הירקון, המשרד לאיכות הסביבה, מנהלת שיקום נחלים וחברת גני יהושע – לבין רשויות ראש העין, פתח תקווה, רמת גן, בני ברק, תל-אביב, רמת השרון, הוד השרון ומועצת דרום השרון, רשות הטבע והגנים, משרד התיירות, משרד החקלאות, החברה הממשלתית לתיירות, מנהל מקרקעי ישראל, הקרן הקיימת לישראל, המועצה לשימור ושיחזור אתרים, רשות העתיקות, החברה להגנת הטבע והוועדה לשבילי ישראל.

השלבים הבאים

  • קביעת פעילויות בשיתוף הציבור
  • מחקר אקטיבי בשיתוף הציבור
  • ניתוח מחקר אקטיבי
  • ניתוח הממצאים מתחילת תהליך התכנון
  • מסקנות והמלצות
  • כתיבת טיוטא סופית של תוכניות אסטרטגיה ופעולה

מיכל וימר–לוריא – יועצת לתכנון תיירות אקולוגית ©