איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

לא הכל עכור פה

מזה כמה שנים כבר לא  מוזרמים לנחל הירקון קולחים (מי שפכים שעברו טיהור) עכורים ובעלי ריח צחנה. כל מי הקולחים של הערים כפר סבא והוד השרון עוברים "טיהור" במתקן מתקדם שהופך את השפכים לקולחים באיכות גבוהה ומתאימה להזרמה לנחל.

 

 

לפני הגיעם לירקון הקולחים מוזרמים דרך מערכת "אגנים ירוקים" שנבנתה על ידי רשות נחל הירקון. המים מגיעים לירקון צלולים ובאיכות גבוהה ונראה שגם דגי הירקון חשים כי המים טובים.

 

 

לאחרונה עלו דגים מנחל הירקון במעלה הזרם אל תוך אפיק נחל קנה, שהוא יובל של הירקון, והחלו להתרבות במי הקולחים הצלולים.

 

 

התמונה עם הקצף (אירוע סנו) היא בדיוק באותו מקום בו היום המים צלולים והדגים נמצאים.