איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

מבנה הרשות

מספר הגופים החברים ברשות נחל הירקון הוא 18

מועצת רשות הנחל מורכבת מנציגי הגופים:

משרדי ממשלה – הגנת הסביבה, חקלאות ופיתוח הכפר, פנים.

רשויות מקומיות – תל-אביב-יפו, רמת-גן, בני ברק, פתח-תקוה, רמת השרון, הוד השרון, מועצה האזורית דרום השרון.

תאגידים שהנחל משמש גורם במילוי תפקידיהם – קק"ל, חברת מקורות, רשות הטבע והגנים, רשות ניקוז ירקון, איגוד ערים דן לביוב ואיכות סביבה, החמ"ת, חברת גני יהושע.

בעלי מקרקעין – רשות מקרקעי ישראל.

הנהלת הרשות מונה תשעה חברים מבין חברי המועצה: המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, עיריית תל-אביב-יפו, עיריית פתח-תקוה, עיריית בני ברק, עיריית רמת-גן, איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה, רשות ניקוז ירקון, רשות הטבע והגנים. השר להגנת הסביבה ממנה את יושב ראש המועצה וההנהלה מקרב חברי הרשות.

הנהלת הרשות ממנה ומעסיקה עובדים בתפקידים הבאים: מנהל הרשות, אקולוג, פקח, מתכננת סטטוטורית ואחראית קשרי קהילה, עוזר למנהל הרשות ומנהלת משרד. בנוסף, ספקי שרותים, שהרשות מעסיקה: יועץ משפטי, רואה חשבון, מהנדס, יועץ ביטוח, מבקר פנים ובעלי מקצוע נוספים על פי הצורך.