איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

סקירה של מחקרי הירקון (שם מדויק), אבי אוזן

בקרוב…