איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

פירוט של ציפורים נוספות (סקר רט"ג, פארק הוד"ש – תצפיות)

בקרוב…