איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

שם המחקר, יואב בורנשטיין

בקרוב…