איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

שם המחקר, עמי נישרי

בקרוב…