איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

שם המחקר, שי ארנון

בקרוב…