איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

שם המחקר, שריג גפני 2

בקרוב…