איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

חוזרים הביתה – ידיעות אחרונות

מאז שנות ה 90 נעלמו דגי הנאווית הכחולה מנחל הירקון, מקום מושבם העיקרי.

כעת החלו ברשות הטבע והגנים להשיב את הדגים הצבעוניים אל הנחל המשתקם.