איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

מנהל/ת רשות נחל הירקון

תיאור הרשות ותפקיד המנהל

רשות נחל הירקון היא רשות סטטוטורית המייצגת מערכת נחלים המהווה משאב מרכזי בסביבה תוססת בלב הארץ. לרשות מספר עובדים קטן שבה כל אחד עוסק במגוון תחומים שמתחברים לעשייה הכוללת. רשות הנחל הוקמה ב- 1988 ופועלת מאז 1990. חברים בה 18 גופים: רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, נציגי ציבור ותאגידים ציבוריים והיא עוסקת במגוון רחב של נושאים, עשייה שמתבצעת בשיתוף חברי הרשות ומול ציבור רבגוני.

הרשות מחפשת מנהל/ת שישמור על רצף העשייה תוך הצעדת הרשות קדימה לקראת האתגרים הרבים בתחומי פעילות מגוונים כגון הידרולוגיה, אקולוגיה ופעילות פנאי ונופש. כל זאת, על רקע הצפי לגידול משמעותי באכלוסיה, איומים בתחום האגן, הצורך בפיתוח נלווה של תשתיות, יחד עם הגברת איכות החיים של התושבים. מנהל/ת רשות נחל הירקון הוא/היא המייצג/ת של הנחל בפני הציבור כולו על כל מרכיביו וזהו אתגר משמעותי.

דרישות תפקיד

  • ניסיון משמעותי בניהול צוות עובדים בסדר גודל של הרשות, יתרון לניסיון ניהול משולב בתחומי מים ואקולוגיה.
  • אמינות ויושרה גבוהים, יוזמה, יכולת ניהול ארגון בשקיפות ובשיתוף פעולה עם גופים רבים ומגוונים, סובלנות, דיוק ויכולת עבודה עצמאית.
  • יתרון לניסיון והיכרות עם המערכת הציבורית – ועדות תכנון, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ואחרים
  • יכולת לנהל צוות קטן ומיומן בעבודה אינטגרטיבית ואינטנסיבית ובאוירת אמון ושיתוף פעולה.
  • השכלה – תואר אקדמי בתחומי כלכלה, הנדסה, מינהל עסקים או משפטים. ינתן יתרון לבעלי השכלה נוספת בתחום המים והסביבה.
  • שליטה מלאה בשפה העברית – כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ.
  • שליטה טובה באנגלית – כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ.

רמת השכר: כמקובל בתאגיד סטאטוטורי בסיווג 2.

כל מועמד/ת מתבקש/ת להגיש את מועמודתו/ה לרשות הנחל עד ליום 10.2.2020 למייל

 [email protected]

על הפונה לצרף קורות חיים והמלצות.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות להזמין לראיון מועמדים רלוונטיים ולשלוח מועמדים רלוונטיים למבחני אבחון.

קבצים